Det bør blinke en varsellampe

Folkehøgskolens plass i Ny Giv kan være det første skrittet på veg mot oppdragsfinansiering av folkehøgskolen.

På årets rektormøte i Trondheim ble Ny Giv diskutert. Øyvind Brandt holdt en liten innledning og vi fikk presentert eksempler på sommerkurs fra Skogn og Rønningen folkehøgskole. Deretter var det debatt og samtale rundt Ny Giv.
Det er ingen som benekter at frafallet i videregående skole er et stort problem som rammer alt for mange unge mennesker. Jeg tviler på at det er noen som er skeptiske til at alle gode krefter må trå til og gjøre det de kan for å avhjelpe situasjonen. Jeg betviler ikke at det er en viktig oppgave for samfunnet å finne løsninger på dette problemet, og det er heller ikke usannsynlig at folkehøgskolen som skoleslag allerede hjelper mange av disse elevene og sikkert kan hjelpe enda flere.
   Allikevel synes jeg ikke at folkehøgskolenes involvering i Ny Giv er noen god ide. Bakgrunnen for min skepsis handler om at jeg vil at skoleslaget skal beholde sin frie rolle. Det betyr at jeg foretrekker at vi får tilskudd for å jobbe innenfor et bredt  og fritt mandat. I vårt tilfelle er dette mandatet folkeopplysning og allmenndanning. Alternativet er at tilskuddet knyttes opp til konkrete prosjekter eller andre oppdrag som samfunnet har bruk for. Å motivere elever til å ta videregående opplæring kunne vært et slikt oppdrag.
   Jeg er fullstendig klar over at midlene som tilfaller folkehøgskolen i Ny Giv er begrensede, og at det i all hovedsak skal foregå som sommerkurs som ikke er omfattet av folkehøgskoleloven og derfor per definisjon ikke er folkehøgskolekurs. Allikevel mener jeg at det bør blinke en varsellampe. Midlene som gis til folkehøgskolene gjennom Ny Giv kan være et første skritt på vegen mot oppdragsfinansiering av folkehøgskolen.