Nytt nummer av Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Få med deg siste utgave av Folkehøgskolen – 52 sider. Vi spør: Hvorfor er det så få kvinnelige rektorer i norsk folkehøgskole, nærmere bestemt 17,9 % ? Vi ser på situasjonen og har også intervjuet Mai-Evy Bakken som har…

Bare 17,9 prosent kvinnelige rektorer i norsk folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Hvorfor er det så få kvinnelige rektorer i norsk folkehøgskole? Er den fremdeles preget av patriarkalsk arvegods fra fortida, eller ønsker kvinner rett og slett i mindre grad enn menn denne utsatte posisjonen?…

Nå heter det ikke integrasjon men deltakelse

Publisert/Oppdatert

Integrasjon er et ord vi må slutte å bruke. I stedet bør vi satse på deltakelse. Dette synspunktet framførte Khuram Shehzad på Beate Fastings avslutningsseminar på Nordiska Folkhøgskolen i Kungälv om språk og identitet. Khuram var i ti år tilsatt i Folkehøjskolernes Foreningen i Danmark.    Integrasjon…

Det bør blinke en varsellampe

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolens plass i Ny Giv kan være det første skrittet på veg mot oppdragsfinansiering av folkehøgskolen. På årets rektormøte i Trondheim ble Ny Giv diskutert. Øyvind Brandt holdt en liten innledning og vi fikk presentert eksempler på sommerkurs…

Endring tar tid

Publisert/Oppdatert

Av Bodil Nystad Oi, nå har jeg ikke gjort det jeg skulle. Kjenner faktisk at det plager meg litt. Og jeg som liker å overholde frister. Kanskje jeg rett og slett kan se det som en slags treningsleir? I boka mi står det at jeg skal…