Nytt nummer av Folkehøgskolen

Få med deg siste utgave av Folkehøgskolen – 52 sider.

Vi spør: Hvorfor er det så få kvinnelige rektorer i norsk folkehøgskole, nærmere bestemt 17,9 % ? Vi ser på situasjonen og har også intervjuet Mai-Evy Bakken som har lang erfaring som rektor ved Sogndal folkehøgskule.
På det årlige rektormøtet i Trondheim sto blant annet Ny Giv og allmenndanning på dagsorden. Det var også et spennende panel av politkere som ble utfordret på folkehøgskole. Vi var der.
Ringerike fhs. – norges første Fairtrade-folkehøgskole.
Pedagogiske inspirasjonskilder – nå ser vi på Montessori.
Og mye mer!

GOD lesning!