Nå heter det ikke integrasjon men deltakelse


Integrasjon er et ord vi må slutte å bruke. I stedet bør vi satse på deltakelse. Dette synspunktet framførte Khuram Shehzad på Beate Fastings avslutningsseminar på Nordiska Folkhøgskolen i Kungälv om språk og identitet. Khuram var i ti år tilsatt i Folkehøjskolernes Foreningen i Danmark.
   Integrasjon var kanskje et anvendelig begrep tidligere. Men etter hvert ligger det nå implisitt en forventning om et resultat, et mål, en fasit i begrepet. En fasit ingen, ei heller etniske opprinnelige noen gang vil nå. Når er man integrert? Når man har passert en test – som vi innfødte ofte vil ha store vanskeligheter med å klare? Når du spiser norsk mat? Når du avlegger stemme i valg?
   Alle vi som til en hver tid er her, utgjør befolkningen og skal finne ut av å leve her og leve sammen her. Dermed bør fokus være å stimulere alle borgere til å være deltakere, å delta i store og små sammenhenger, om det er i idrettlaget, borettslaget, koret eller ved meningsytringer og politisk arbeid.
   Her har folkehøgskolen tradisjonelt sitt adelsmerke, som vi kanskje med fordel kan børste støvet av og pusse opp på ny. I flere år har vi i folkehøgskolen arbeidet med tre-dimensjonal veiledning og dannelse. Styret i NF velger nå å videreføre dette arbeidet ved å fokusere på demokrati fremover. Også fordi det i 2014 er 150 år siden den første folkehøgskolen, Sagatun, så dagens lys i Norge, og at grunnloven er 200 år. I denne sammenhengen er skolene og lokallagene utfordret på ideer til fyrtårnsprosjekt som kan sette oss på kartet.
Det handler om å bidra til demokratisk dannelse. Intet mindre.
Øyvind Brandt