Flere unge hører dårlig

Mange ungdommer hører dårlig og musikere er spesielt utsatt. Folkehøgskolene har mange titalls ulike musikklinjer og dermed mange elever med risiko for å få nedsatt hørsel. Hva kan skolene gjøre? 

Folkehøgskolene bør absolutt ta hørselshemminger blant elevene alvorlig. Dette er fire ting man kan gjøre:
1, Forebygge
Vær bevisst på hvilke situasjoner som kan skade hørselen. Spesielt skoler med musikklinjer bør sørge for at øvelsene skjer i lokaler som er store nok, å ta regelmessige støymålinger og  at alle elevene får tilpasset ørepropper som ikke forstyrrer lydbildet. Hørselshemmedes landsforbund kan gi gode råd her.
Husk at høy lyd ikke bare kan gi nedsatt hørsel, men også plagsom tinnitus som man må leve med resten av livet.
2, Avdekke
Har skolen elever som allerede har nedsatt hørsel?  Ofte vil eleven ikke være klar over at han eller hun har nedsatt hørsel, men det vil likevel påvirke skolesituasjonen og det sosiale livet om vedkommende ikke hører alt som foregår.
Skolene kan organisere hørselstester for alle elevene for å sikre at ingen har uoppdagede hørselsproblemer.
3, Hjelpe
Alle skoler bør gå ut fra at en hvis andel av elevene hører dårlig og bør tilpasse seg dette.
  • ·         Se på folk man snakker med.
  • ·         Sørg for at det ikke er bakgrunnsstøy når viktig informasjon gis.
  • ·         Pass på at oppholdsrom, matsaler og andre fellesområder har en god akustikk slik at ikke all prat blir borte i ekko og annen støy. Få eventuelt testet akustikken av profesjonelle og få hjelp til bruk av lyddempende materialer.
  • ·         Bruk alltid mikrofon i større forsamlinger. Det hjelper lite å spørre «Hører alle greit?» når dem som hører ikke hører akkurat dette spørsmålet er dem som trenger mikrofonen mest. I tillegg vil mange vegre seg for å si fra.
  • ·         Snakk høyt og tydelig.
  • ·         Legg merke til om noen faller ut sosialt – eller snakker overdrevent mye. Det kan hende de hører dårlig.
4, Avslapningsøvelser
Medlemsbladet til Hørselshemmedes landsforbund Din Hørsel beskriver i siste nummer tilleggsproblemer hørselshemmede kan oppleve. Det er anstrengende å høre dårlig og mange utvikler nakke- og ryggproblemer eller får vondt i hodet fordi de konstant anstrenger seg for å høre hva andre sier. De strekker seg framover etter lyden, snur seg for å lese på lepper og holder pusten for å høre bedre.
Siden de fleste folkehøgskoler antakelig har en eller flere hørselshemmede elever bør man arrangere avslapningsøvelser og øvelser i pusteteknikk. Dette kan også komme alle de elever til gode som har spenninger av andre årsaker enn dårlig hørsel.