Kvinner voldtas av det amerikanske helsevesenet

Tolv amerikanske stater vurderer nå å innføre lover der kvinner som skal ta abort tvinges til å se på fosteret via en ultralyd. Siden ultralyd på et slikt tidlig stadium må skje via vaginal penetrasjon, betyr det at kvinner som ønsker abort skal voldtas av helsevesenet. Selv kvinner som skal abortere døde fostre skal tvinges til dette.
Dette er bare en av mange lover og lovforslag som innføres i USA for å ramme kvinner.


Hva sier du til lovforslaget om at kvinner skal være fram et dødt foster, for eksempel? Eller at kvinner kan bli anklaget for mord dersom de spontanaborterer? Eller at loven gjør det viktigere å redde fosterets liv enn kvinnens dersom det må foretas et valg?

Taust i Norge
Det har vært ganske taust i Norge om alle de mange ulike lovene og lovforslagene som dukker opp i USA for tiden – alle sammen for å frata kvinner rettigheter i forhold til prevensjon, abort og graviditet. Heldigvis er det langt fra stille i USA. Kvinner protesterer, men det ser ikke ut til å hjelpe når først den ekstreme høyresiden har satt hjulene i bevegelse. Det virker som om høyreekstreme politikere har en konkurranse seg imellom om hvem som kan foreslå de mest ekstreme lovene for å begrense kvinners liv og valgmuligheter.

Dette er en sak som opprører mange amerikanere og frustrerer kvinner over hele landet. Mange føler seg, med rette, som annenrangs medborgere. Jeg syns dette er forferdelig trist og føler med hver eneste kvinne som blir truffet av disse lovene og lovforslagene.

Kvinner er mer enn en vandrende livmor.

Les mer om dette i Huffington Post