Ringerike viser vei

Av Kristian Røssaak, folkehøgskoleentusiast


Earth hour
Det har vært oppslag
i mediene om undersøkelser som viser at folks, og spesielt unge menneskers, tro
på global oppvarming er blitt svakere. Kanskje fordi det har vært noen kalde
vintere i Norge? Kanskje fordi avstanden mellom hva ledende politikere sier om
klimaendringer og hva de gjør, oppleves som for stor?
Ringerike
folkehøgskole viser vei når de både er Miljøfyrtårn og Fairtrade sertifiserte.
   Tildelingen av
Nobels fredspris i 2007 til Al Gore og FNs Klimapanel inneholder både en
erkjennelse og en moralsk utfordring til oss – nemlig i kunnskapen om at dem
som bidrar aller minst til skadelig klimagassutslipp, også er dem som rammes
mest og hardest av klimaendringer.Presset på økostystemene øker

Samtidig vet vi at den rike verdens forbruk av ressurser
ikke er forenlig med jordas økologiske bæreevne.  Vi bruker for mye og vi forsøpler og
forgifter for mye. Verken jordas egen kapasitet for lagring, rensing og
fornyelse, eller våre systemer for gift- og avfallshandtering og gjenbruk,
strekker til. Presset på økosystemene øker og mange av dem er alvorlig truet,
og kanskje i uopprettelig dårlig stand.
   Som forbrukere og
borgere i rike demokratiske stater kan vi bruke både lommeboka og
stemmeseddelen for å bidra til å skape den verden vi ønsker å leve i. Derfor er
det svært beklagelig at det folkelige engasjement svekkes, nå når våre miljø-
og klimabevisste politikere mest av alt trenger en engasjert og utålmodig
opinion i ryggen. Som forbrukere gjør vi daglig valg som har miljø- og
klimamessig betydning. Tre viktige områder kan oppsummeres i bilen, biffen og
boligen. Vi kan oftere velge å gå, bruke sykkel, eller velge å reise
kollektivt. Spiser vi mindre kjøtt og mer grønt lever vi både sunnere og mer
miljøvennlig. Ikke minst kan vi alle sammen prøve ulike tiltak for
energisparing der vi jobber, der vi bor. 

Earth Hour
Lørdag 31 mars
holder skolene påskeferie, men mange elever og ansatte vil være i byer og
tettsteder som markerer Earth Hour. 
Dette er en verdensomspennende symbolsk markering for bekymringen over
klimautviklingen og over at så lite skjer for å løse problemene. I 2011 slukket
1. 8 milliarder mennesker i 5.251 byer i 135 land lyset. I Norge deltok nesten
2 millioner mennesker og over 6 millioner lyspærer ble slått av den timen
markeringen varer
   Ringerike har
vært nevnt, men hvordan framstår folkehøgskolene ellers som inspirasjon og
forbilde på klima- og miljøområdet, for unge mennesker? Selv om skolene holder
stengt denne dagen, kan likevel Earth Hour være en god anledning for å
diskutere klima- og miljøspørsmål.
     
 
Det er
bedre å slukke et lys enn å forbanne mørket