Engasjerte Sund-elever demonstrerte i Oslo

50 elever fra Sund
folkehøgskole hadde tatt regien foran Stortinget med faner og appeller mot oljefondets
aktivitet i selskap som ødelegger regnskogen i Peru.
Det var elevene ved Regnskoglinja på Sund som sto i spissen
for arrangementet i Oslo.  De aksjonerte mot
oljefondets investeringer i oljeselskapet Repsol og deres aktiviteter i
Latin-Amerika.  Selskapet er inne i
bokstavelig talt skitne aktiviteter i Peru. Elevene har vært på studietur i
Peru  og har produsert en rapport om den
pressede situasjonen regnskogen og menneskene der lever under.

   I overkant av 150
mennesker var samlet foran vår nasjonalforsamling.  De fikk med seg klare oppfordringer til
politikere og etikkrådet om å ta til vettet og trekke kapitalen ut av selskapet
Repsol. Finanskomiteens og Arbeiderpartiets Janne Kristoffersen tok i mot
rapporten fra elevene. Hun understrekte at hun satte pris på Sund-folkets
engasjement, men pekte på at oljefondet er inne i 8000 selskaper og at det
stadig jobbes med fordelingen av investeringene. Hun mente også at mange land
så til Norge for hvordan landet har håndterer oljekapitalen.


Lidelse

Mange av regnskoglinjas 17 elever leverte sikre og
poengterte innlegg som høstet applaus. Regnskogfondet var også representert. De
mente oljefondet er dypt inne i selskaper som raserer regnskogen. – Vi gir tre
milliarder til bevaring av regnskogen og bruker 82 milliarder på å rasere de
samme skogene, var budskapet fra Anders Krog som gjennom fondet lenge har
jobbet med å presse oljefondet og dets investeringer. Også Changemaker og SU
deltok med appeller blant annet med krav om mer makt til etikkrådet.  – Hvordan kan dere bygge framtiden på andres
lidelse, var det direkte spørsmålet?

   Kulturinnslag var
det også ryddet plass til. Jørn Simen Øverli sang viser med stort engasjement
og sinne, mens elever serverte trommeseanse på oljetønner  som var dekorert med fienden Repsols logo.
   De som mener at
dagens ungdom bare er uinteressert i samfunnet og at alt var bedre på
70-tallet, skulle vært i Oslo. Sund-elevene markerte seg tydelig og med god
regi. Vi ønsker lykke til med kampen for de kampvillige elevene som hadde tatt den
lange turen fra Inderøya i nord.
Tekst og foto: Øyvind Krabberød