Påskelektyre – nytt nummer av Folkehøgskolen

Ta med deg siste nummer av Folkehøgskolen, 2 2012, inn i påsken. Her får du det siste nummeret på 48 sider på nett, 15. april går det fra trykkeriet i papirutgaven.

I serien pedagogiske inspirasjonskilder skriver Sigurd Ohrem om Arne Næss – den lekne livsfilosofen. Det er fornøyelig å lese om filosofens fredstennis.
Lekfolkspanelet som var samletpå Follo folkehøgskole mener religiøse og eksistensielle spørsmål skal være en naturlig del av frilynt folkehøgskole, uten at det dermed blir et hovedfokus.
I essayet Folkehøgskolereisen – et kritisk blikk belyses de etiske dilemmaer all reiseaktiviteten i norsk folkehøgskole medfører.
Portrettet:  Han kunne ikke stave navnet sitt som fjortenåring, lærene og skolen hadde gitt han opp.
Espen Schønfeldt er overbevist om at året på Skjeberg folkehøgskole er en av grunnene til at han idag kan kalle seg jurist.

Folkehøgskolen nummer 2 2012