Solide riper i lakken for kultur- Norge

– I Norge er kultur koselig, men ikke særlig viktig, sier den australske forskeren Anne Bamford. På oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har den australske kulturforskeren sett med et kritisk blikk på norsk kunst- og kultruopplæring.

Les den meget interessante og kanskje alarmerende artikkelen som sto i Aftenposten 16. april.