Danning nedenfra

Danning nedenfra handler om å gå løs på problemer i samtiden som angår mange mennesker. For Dewey var det moderne livets dypeste problem knyttet til å skape sammenheng mellom menneskets oppfatning av den verden det lever i og de verdier og formål som burde styre dets oppførsel, heter det i en meget lesverdig artikkel på nettstedet salongen.no.

Sammenhengen danning og filosofi

Gode, gamle John Dewey er aktuell som aldri før. Dewey definerer danning som: «den prosessen hvor grunnleggende intellektuelle og emosjonelle disposisjoner formes overfor naturen og våre medmennesker» Videre definerer Dewey filosofi som: «en generell teori om danning». Han peker på noen farer han mener filosofien står overfor. Særlig advarte han mot at filosofien kan bli en «nytelse for de få» om den ikke spiller noen rolle i praksis, om den ikke betyr noe fra eller til for våre holdninger og vår oppførsel. 

Danning nedenfra

Kunnskap har ikke danningskvaliteter fordi den er om produkter menneskene har skapt opp gjennom historien, men ut fra hva den gjør når det kommer til å frigjøre vår intelligens og vår medmenneskelighet. Alle former for kunnskap som bidrar til dette er humanistisk dannende, og de som ikke gjør det har ingenting med danning å gjøre . Dette er danning sett nedenfra, heter det i innlegget fra Einar Sundsdal.
Det er danning sett fra arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker, fra misjonsselskapets sommerleir på Havglimt, fra Senterungdommens lokallag i Brønnøysund, fra allmøtene på Svartlamon. Danning er ikke en klassesak, men hører til folk flest i deres liv, yrke og daglige virke.
Videre poengterer Sundsdal at slik er danning også intimt forbundet med Deweys demokratiforståelse. For Dewey er demokrati noe mer enn en styreform, det er «først og fremst en form for samliv, en felles kommunisert erfaring».