Fortsettelsen?

Av Bodil Nystad, inspektør Vefsn folkehøgskole
Ti dager igjen.
Ti dager igjen til hva?
Etter x antall minutter/timer/dager/år kommer alltid
fortsettelsen på noe.
Hva fortsettelsen er, og hva den bringer, er det få eller
ingen av oss som vet.
Heldigvis.
   Derfor er det viktig å bruke hver dag. 
Gjøre noe meningsfylt, noe som kan være bra for seg selv og
for andre.
Hva dette noe er, avhenger av hvem du er, hva du vil og
hvorfor du vil det.
Hvordan du vil gjøre det er også litt opp til deg og di du
omgir deg med.

   Vi kan hjelpe hverandre framover, justere både på fart og
tid og innhold, 
men livsveien har mange svinger, og ikke alle er merket med
fareskilt.
   Ti dager igjen. Denne gangen tenker jeg på årets
skoleavslutning.
Et nytt og fantastisk elevkull skal fortsette sin reise ut i
den virkelige verden.
Verden utenfor folkehøgskolen.
Elevene sa de ville være med oss på denne
folkehøgskolereisen.
Det har de også gjort til fulle.
De kastet av seg klokkene og tok sjansen.
De ville ”tenke sjæl og mene, måtte stå for det de sa……..”
   Jeg håper vi har bidratt med noen gode innspill.
Og takker for gode og nyttige innspill som vi kan, og vil,
bruke på vår videre reise.
   Og hele tida kommer ny tid smygende. Spennende, spennende!!