Willy Wonkas Wisdom

Denne tankevekkeren synes jeg var så fin at jeg ville dele.

«Skynd dere. Vi har mye tid og lite å gjøre «

https://www.frilyntfolkehogskole.no/blogg/2012/05/willy-wonkas-wisdo/