Professor i upassende spørsmål

Professor i idéhistorieTrond Berg Eriksen har blitt intervjuet av forskningsmagasinet Apollon – det starter slik:


Dannelse, sier professor i idéhistorie Trond Berg Eriksen –
og knytter neven som til slag – er noe helt annet enn høflighet! Dannelse er å
yte motstand, det er å stille upassende og vanskelige spørsmål, å lage bråk, på
vegne av en personlighet som vet hva den vil.
Her synes jeg han er inne på noe vesentlig og spennende. Andre som har noen tanker om hva dannelse/danning er eller kan være?