Ny Giv på Danvik folkehøgskole

Kunnskapsdepartementet med minister Kristin Halvorsen i spissen, har besøkt Danvik folkehøgskole i Drammen. Fra departementets nettside klipper vi (se også film med Kristin Halvorsen):

Kunnskapminister Kristin Halvorsen besøkte Danvik

Danvik folkehøgskole i Drammen arrangerer for første gang i år sommeraktiviteter for Ny GIV-elever. De 21 elevene på sommerkurset kommer fra hele landet, og får tilbud til å lære om foto, video og radio.
– Jeg synes det er veldig inspirerende å se hvordan folkehøgskolen har gitt et tilbud som gjør at elevene som har slitt med skolen, nå kaster seg over nye oppgaver med liv og lyst, sa kunnskapsministeren.
Erfaring viser at ungdommer i målgruppen til Ny GIV har større sannsynlighet for å droppe ut av skolen i overgangenen mellom ungdomsskole og videregående skole. Derfor er tiltak i løpet av sommeren også en del av Ny GIV. Hensikten er å gi nye erfaringer, faglig påfyll og en mykere overgang mellom skoleslagene for at disse elevene skal holde motivasjonen oppe.

Les hele artikkelen og se film fra Danvik folklehøgskole.