Ny bok – Reisens pedagogikk

Denne boka er et resultat av pedagogisk utviklingsarbeid i regi av skoleutviklingsutvalget i NKF de siste årene. Flere fra den frilynte folkehøgskoen har også vært involvert i prosjektet.
Reisens pedagogikk er en håndbok om skoleturer og
studiereiser: Planlegging, gjennomføring, oppfølging
Boka inneholder artikler om pedagogiske sider ved
læringsreisene (for eks den digitale reisen), beskrivelser av reiser (for eks
Sunds FN-linje på reise) og praktiske sider ved reisingen (for eks
pakkepedagogikk). Boken har også etiske og kristiske blikk på reisen.  Artiklene henter stoffet fra folkehøgskolen.
Boken er aktuell for alle som jobber med reising i folkehøgskolen.
Utgitt av Skoleutviklingsutvalget i NKF.
Bestilles på nkf@ikf.no. 165
sider. Kr 198 (kvantumsrabatt)