Nytt nummer av Folkehøgskolen

Gå inn i høsten med magasinet Folkehøgskolen, 48-siders lesning.
Benedicte Hambro spør i sin artikkel om det er mangel på skriftelighet i folkehøgskolen? Er det slik at gode opplegg forsvinner hvis de blir festet til papir?
I portrettet møter du Arild Mikkelsen, med et livslangt engasjement i folkehøgskolen.
Junimøtet, vellykket arrangement i Seljord.
Idrettsskolen – et pedagogisk prosjekt gjennom 25 år.

Folkehøgskolen nr 4 2012