Mer penger til folkehøgskolene

Denne pressemeldingen gikk ut i dag:
I dagens forslag til
statsbudsjett har regjeringen foreslått en økning i støtten til
folkehøgskolene. Dette kommer fordi antall elever på folkehøgskolene har økt de
siste årene.
– Det er svært gledelig at regjeringen har sett den veksten
folkehøgskolene har hatt de siste årene, sier Odd Arild Netland, daglig leder i
Folkehøgskolerådet.

– Folkehøgskolene er et viktig tilbud til unge i en periode
i livet der de trenger et trygt miljø å modnes i. I tillegg gis de mulighet til
å dyrke interesser som kan vise vei for senere yrkesvalg, sier
kunnskapsminister Kristin Halvorsen, i en pressemelding
fra Kunnskapsdepartementet.

Forslaget innebærer et samlet tilskudd for folkehøgskolene
på kr 718 206 000. Det er en økning på 3,3 prosent fra året før, og i
tillegg en ekstra bevilgning på 10 millioner som kompensasjon for økt elevtall.
Folkehøgskolene har hatt en stabil framgang i antall elever de siste ti årene,
og dette er første gang den rødgrønne regjeringen kompenserer for det økte elevtallet.
– Dagens forslag til Statsbudsjett er en oppmuntring. Vi
kunne selvfølgelig også ønsket oss at tidligere års vekst i elevtallet ble
dekket inn i budsjettet, men alt i alt er vi fornøyde, sier Tor Grønvik, daglig
leder i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. – I dag feirer
folkehøgskolene de ti millionene og de gode ordene fra Kristin Halvorsen.
Ambisjonen framover nå for folkehøgskolene er å få midler
til å starte en ny skole. – Vi håper regjeringen så snart som mulig vil
prioritere arbeidet med flere folkehøgskoler i Norge. Den økte populariteten
til dette skoleslaget bør føre til at vi også kan øke tilbudet for elevene,
sier Dorte Birch, daglig leder i Informasjonskontoret for folkehøgskolen.
Ta gjerne kontakt med
din lokale folkehøgskole for en utfyllende kommentar
For mer informasjon kontakt
Marit Asheim
Informasjonskonsulent
Informasjonskontor for kristen folkehøgskole
Tlf 400 73 624
Even Øvald
Informasjonsrådgiver
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Tlf 408 57 865