Sabbatår mindsker risiko for frafald

Vi har sakset denne fra våre danske kolleger og deres nettside http://www.hojskolerne.dk/inspiration/nyheder/sabbataar:

I en ny analyse peger forskere fra Københavns Universitet på, at ét eller flere sabbatår inden den videregående uddannelse mindsker risikoen for frafald.

Forskerne Lars Ulriksen, Henriette T. Holmegaard og Lene Møller Madsen kommer fra Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet. I et indlæg i Politikens lufter de deres bekymring for det udbredte politiske ønske om, at studerende på de videregående uddannelser skal hurtigere gennem uddannelsessystemet:
«For nylig forlød det i Politiken, at et tværministerielt udvalg lige nu overvejer, om den bonus, som øger studenternes karaktergennemsnit, kun skal gives, hvis de unge begynder senest et år efter studentereksamen. Det er da også en fristende tanke, at de studerende kommer hurtigere (og yngre) gennem studiet og ud på arbejdsmarkedet, hvis de kommer hurtigere ind på en videregående uddannelse. Noget tyder imidlertid på, at det ikke hænger helt så enkelt sammen.»

Resultatet af deres undersøgelse viser nemlig, at studerende, som skynder sig ind på en videregående uddannelse, har en større risiko for at holde op igen, inden der er gået tre år, end studerende, som holder et eller flere års pause. Undersøgelsen bygger på en analyse af 12.609 studieforløb fra 1995 til 2007 inden for det tekniske (typisk ingeniører) eller det naturvidenskabelige område
(tek-nat-uddannelser).