Statsbudsjettet

Regjeringen kompenserer for økt elevtall i folkehøgskolen de siste årene. Les regjeringens redgjørelse til statsbudsjettet:


Kunnskapsdepartementet ønsker å legge til grunn forutsigbare rammer for folkehøyskolene og det foreslås derfor å øke bevilgningen til skoleslaget med 10 millioner kroner som følge av økt aktivitet ved skolene i de senere år

Folkehøyskolene har i de siste årene hatt økning i antall elever. Tallet på elever som tar langkurs har fra 2009 til 2010 økt med 5,1 pst. Også antall elever på kortkurs har hatt en økning. – Folkehøgskolene er et viktig tilbud til unge i en periode i livet der de trenger et trygt miljø å modnes i. I tillegg gir de mulighet å dyrke interesser som kan vise vei for senere yrkesvalg, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.


Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet