Ny folkehøgskolekatalog

Da er Folkehøgskolekatalogen for 2013-2014 klar. Den sendes ut fra trykkeriet i Danmark før 15. november. Her kan du tjuvstarte lesningen av katalogen som har fått endret format og uttrykk. Nytt slagord er også med: FRIHET TIL Å LÆRE

Folkehøgskolekatalogen 2013

Folkehøgskolekatalogen PDF