Folkehøgskoleelever mest fornøyde

Denne pressemeldingen ble sendt ut i dag:
Folkehøgskoler har mer tilfredse elever enn både universiteter og høgskoler.
En undersøkelse av tilfredsheten i høyere utdanning viser at folkehøgskolene med god margin har de mest fornøyde studentene. Forventningene til folkehøgskolene er gjennomgående lavere enn forventningene til andre utdanningsinstitusjoner som universiteter og høgskoler, mens den opplevde kvaliteten er høyere og på noen områder betraktelig høyere. Tallene er utarbeidet av den norske avdelingen av det internasjonale målebyrået EPSI.


– Det er svært gledelig og verdt å feire at så mange er fornøyd med å ha valgt folkehøgskole, sier Dorte Birch, daglig leder ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen. – Dette er i tråd med våre egne undersøkelser av elevenes opplevelse av skoleslaget. Både kvaliteten på undervisningen og det rike sosiale livet er faktorer som bidrar til folkehøgskolenes høye score, tror Birch. – Det at man kan få undervisning i det man brenner for, i et inspirerende sosialt miljø av likesinnede, bidrar til trivsel.

Overgår forventningene

At forventningene til folkehøgskole er lavere enn forventningene til universiteter og høgskoler, kan henge sammen med at folkehøgskolene ikke har karakterer og eksamen, og at dette er en uvant læringssituasjon for elevene. Tallene tyder imidlertid på at mange elever blir positivt overrasket over hvor mye de får ut av den alternative pedagogikken.

– Folkehøgskolene satser helt bevisst på en læringsstrategi der elevenes motivasjon er drivkraft i stedet for konkurranse, sier Mette Røstum, informasjonsrådgiver ved Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. – Det å fordype seg et helt år i noe man er svært interessert i, hjelper mange til å finne ut hva de vil satse på. Det de har lært på folkehøgskolen kommer uansett godt med, enten det dreier seg om å stå på en scene, det å skrive bedre eller bare det å være sosial sammen med andre, avslutter Røstum.

På EPSIs hovedkategori kundetilfredshet scorer folkehøgskolene 77,2 poeng, mens universiteter får 65,9 og høgskoler 65,5. Sekkeposten «andre utdanninger», som omfatter fagskoler, nettstudier, Gateway college og så videre, får 63,8 poeng. Et annet område der folkehøgskolene skiller seg sterkt ut, er på området opplevd servicekvalitet, der de scorer 84,3, mot 73,8 poeng for universiteter og 74,6 poeng for høgskoler. «Andre utdanninger» får her 72,8 poeng.