Temanummer: Med Gud i bagasjen

 

   Vi har hatt en
prosess i frilynt folkehøgskole hvor eksistensielle spørsmål har stått på
programmet, gjennom lekfolkskonferanse med lærere og elever, på rektorforum i
Drammen og på Junimøtet i Seljord. De som ikke har vært i berøring med disse
arrangementene, får i dette temanummeret av Folkehøgskolen mulighet til å være
med i den store samtalen.  Vårt
anliggende har vært å inspirere til refleksjon og åpenhet, til dialog om vesentlige
spørsmål. Artiklene spenner bredt, med helt
ulike vinklinger. Håpet er at mosaikken kan gi inspirasjon til videre arbeid
med temaet.