Nordisk samarbeid for glokale omstillingssentre


I oktober
møttes representanter fra Risøy, Ljungskile og Karlskoga folkehøgskole, representanter
fra miljøorganisasjoner og Nordisk Folkehøgskoleråd på Vestjyllands Højskole i
Danmark for å lære og utveksle om bærekraftig utvikling.
Målet med prosjektet,
som er i regi av Folkbildning – Learning for active citizenship (FOLAC), med
støtte fra Nordplus, er
å gi folkehøgskolene verktøy til
å utvikle glokale omstillingssentre for
bærekraftig
utvikling i samarbeid med miljøorganisasjoner, aktive borgere,
kommuner og bedrifter. Dette forventes å oppnås gjennom
erfaringsutveksling
og inspirasjon fra folkehøgskoler og miljøorganisasjoner.


Prosjektets aktiviteter vil i hovedsak bestå av nettverksmøter og informasjon gjennom ulike
spredningsinstanser. Samlingen på Vestjyllands Højskole var det første nettverksmøte, og det var et
møte som engasjerte, inspirerte og motiverte til videre arbeid for bærekraftig
utvikling på folkehøgskolene: – Det er inspirerende å møte kolleger fra
folkehøgskoler i Sverige og Danmark. Det er interessant å se hvordan skoler med
andre rammer og betingelser løser sine utfordringer, og samtidig få
bekreftelser på at vi har de samme ideene, den samme pedagogikken og det samme
engasjementet for folkehøgskolen som skoleslag, forteller Morten Røsås,
inspektør ved Risøy folkehøgskole, og legger til; – Vi har mye å lære av
hverandre, og verdien av erfaringsdelingen er stor.
Vestjyllands
Højskole hadde satt sammen et spennende program hvor deltakerne blant annet
fikk besøke Ringkøbing fjernvarmeanlegg og Europas største solvarmeanlegg. Deltakerne
fikk også høre om Ringkøbing-Skjern kommunes energivisjoner for 2020. Minst
like spennende var omvisningen på Vestjyllands Højskole som er den eneste
danske folkehøgskolen med fornybar CO2 nøytral energiproduksjon. 
I 2009 fikk
skolen status som den første danske Grønt Flagg-folkehøgskolen. Skolens anlegg er unikt i Danmark, som den eneste
som
kombinerer jordvarme, solenergi og vindkraft. Nettopp det å kombinere ulike energikilder er viktig,
fordi det gir mer fleksibilitet. Når vinden blåser og det er
overskyet
, leverer vindmøllen
strøm til jordvarmeanlegget,
som forsyner skolen med varme og varmt vann. På en solrik dag er det solfangeranlegget
som
er ansvarlig for levering av varme.
På en halvkald septemberdag med blå himmel arbeider
solcellepanelene og jordvarmen sammen. Styresystem i
kjelleren
gjør det mulig å kombinere
energiressurser på den mest optimale
måten.
I tillegg
til dette fantastiske energisystemet har Vestjyllands Højskole også sin egen
økologiske ”forundringens hage” hvor man finner grønnsaker, urter, frukt og bær.
Skolen har også, ved hjelp av frivillige, laget og bygget en naturlekeplass med
”matpakkehus”og utekjøkken. Forundringens hage supplerer skolens økologiske
kjøkken, hvor alt lages fra grunnen av (ingen pulverposer eller kjøpebrød
her!). Under nettverksmøtet tryllet kjøkkenpersonalet frem de utroligste
retter, med de vakreste spiselige dekorasjoner.
Fremover er
det planlagt et møte Risøy folkehøgskole i april 2013  ogLjungskile
folkhögskola, høsten 2013. –
Dersom dette prosjektet kan bidra til at
folkehøgskoler i Norden får noe brukbart verktøy til  å utvikle seg som
glokale omstillingssentere, vil målsettingen være nådd, forteller Morten Røså.
– Jeg opplever tydelig at denne måten å jobbe på gir verktøy, pågangsmot og
lyst til å bidra til at Risøya skal fortsette med sitt engasjement for å
formidle kunnskap og holdninger knyttet til miljøutfordringer til våre
studenter, avslutter den engasjerte inspektøren på Risøy folkehøgskole.
Skolene som
er med i dette prosjektet er Risøy folkehøskole, Ringerike folkehøgskole,
Ljungskile folkehögskola, Karlskoga folkhögskola, Vestjyllands Højskole og
Nordfyns folkehøjskole. I tillegg deltar Nordisk Folkehøgskoleråd og flere
miljøorganisasjoner på nettverkstreffene.