Norges etiske valg – en møteserie støttet av Fritt ord

Det var romjul, stille og rolig på kontoret. Alle elevene
hjemme, rektor i julemodus og jeg hadde tid til å tenke. Hvordan kombinere
samfunnsengasjement, undervisning på Sund folkehøgskole og kontakt med nærmiljøet, funderte
jeg. Et par dager senere sendte jeg en søknad til Fritt Ord.

Astrid Moen

   Fritt Ord var
positive og støtter tre møter under paraplytittelen «Norges etiske valg». Det
første møtet fant sted på Sund folkehøgskole 14. april. Møtet handlet om
oljefondet, eller mer presist, om Norges pensjonsfond utland. – Hvilke etiske
valg blir oljefondet stilt ovenfor spurte vi, i en minikonferanse med seks
innledere, kunstnerisk innslag og innlagt kaffepause.
   Det gjenstår to
møter i denne serien. Et møte skal handle om migrasjon og klima, hvilke etiske
dilemmaer vil Norge stå overfor etter hvert? Og det siste møtet skal handle om
Afghanistan og lærdommen vi kan trekke etter engasjementet vårt der. Hvilke
etiske slutninger gjør vi oss? Hvilke etiske valg er viktige neste gang vi må
som nasjon må ta en avgjørelse om å engasjere oss militært, eller å la være.

   Ambisjonene i
søknaden til Fritt Ord var store, og vi fikk bare om lag 25% av søknadssummen.
Likevel, nå kan vi arrangere gode møter som ellers ikke hadde funnet sted. Målet
er at hvert enkelt møte skal:
1.    Gi utfordrende
oppgaver til elevene, som både setter seg inn i problemstillingen som skal
diskuteres, forbereder spørsmål, stiller spørsmål, ordner praktiske oppgaver
forbundet med møtene, er verter og vertinner, ordner med kaffe og servering
osv.
2.    Gjøre
oss mer synlige i lokalsamfunnet. Møtene er åpne for publikum, og vi inviterer blant
annet politiske ungdomsorganisasjoner til å delta.
3.    Synliggjøre
Sund som en aktiv samfunnsdebattant. Målet er blant annet å få pressedekning på
dette. Blant annet derfor forsøker vi å bruke innledere som opprinnelig kommer
fra Trøndelag. Det hjelper!
   Vi forsøker også
å holde oss til malen som ble skissert i søknaden til Fritt ord. Hvert enkelt
møte både skal ha fagpersoner, politikere, en filosof og et kunstnerisk
debattinnlegg. Innlederne skal helst være på nasjonalt nivå. Vi ønsker at
møtene skal være av høy kvalitet, og dermed er det administrasjonen som
inviterer og gjør avtaler med innledere til møtet. Dette kunne elevene selv ha
gjort, men det tar såpass mye tid og krefter at vi foreløpig har valgt å gjøre
det selv. Det gjelder også selve møteledelsen, som er veldig viktig for at
dette skal fungere. Aller helst ønsker vi å leie inn en profesjonell møteleder.
Dette har vi gjort tidligere med godt resultat.
For oss på Sund er dette et morsomt men også krevende
prosjekt å jobbe med. Gleden over å bli tatt på alvor av Fritt ord er stor, og jeg
tror noe av begrunnelsen for det er at også Fritt
Ord
er opptatt av å ha en aktiv samfunnsdebatt i hele landet, ikke bare i
Oslo-regionen.
Neste møte blir 9. mars 2013. Kommer du?
Astrid Moen, Sund folkehøgskole