Verken rett eller galt – men reflekterende

Det blir blogget en del på norske folkehøgskoler sine hjemmesider. Men vi kan innimellom ane at tekstene som legges ut der gjerne har en litt ensidig dimensjon – det er de positive og litt ukritiske tekstene som legges ut – tekstene framstår som den moderne tids medlemsbladtekster i grenselandet mellom informasjon og markedsføring. Selvanalyse og kritisk refleksjon får mindre plass i dette formatet.

Det foregår en annen type folkehøgskoleblogging også som vi kan ha godt av å få med oss. Veldig mange av årets folkehøgskole-elever blogger, og de våger å gi et mer sammenhsatt og helhetlig syn på hvordan livet som elev på folkehøgskole er, samtidig som de kan stille gode kritiske spørsmål til innholdet i et folkehøgskoleår. Et veldig godt eksempel på dette, artikkelen Anders Løkeland Slåke, elev på Global Village Connection på Solborg Folkehøgskole skrev etter en studietur til Zambia i oktober 2012. Artikkelen heter Refleksjoner etter Zambia, og for meg viser den hva folkehøgskole handler om: Å utfordre til refleksjon over eget liv, se seg selv i en større sammenheng samt å utvikle evnen til kritisk tenkning.

Jeg anbefaler denne artikkelen av Anders, og utfordrer dere til å finne fram andre elever som våger å vise at en medalje har minst to sider.