Folkehøgskolen, opplevelsessenter eller samfunnsaktør?

Invitasjon til deltakende seminar og panelsamtale 11.februar i Oslo

 

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer til et deltakende seminar om
«Dannelse, global medborger og folkehøgskolen» mandag 11. februar 2013 kl.
10:00-19:00 på Cafeteateret i Oslo. Seminaret er en viktig del av IUs
fagprosess med RORG-samarbeidet, og skal gi innspill og danne grunnlag for
IUs videre arbeid i folkehøgskolebevegelsen.

   Arrangementet er delt opp i to deler.  Del 1 er fra kl. 10:00-16:00 og del 2 fra kl.
17:30-19:00. Del 1 er for folkehøgskoleansatte hvor vi tar opp ulike
problemstillinger om dannelse i folkehøgskolen, globalt medborgerskap, og
hvilken rolle folkehøgskolen har i samfunnet i dag – opplevelsessenter eller
samfunnsaktør?
   Del 2 er en panelsamtale som er åpen for alle interesserte. Ønsket med panelsamtalen er å sette fokus på hvilken rolle
folkehøgskolebevegelsen har hatt, har og kan ha for vår allmenndannelse, og da særlig
knyttet til begrepet «global medborger». Det
er viktig og bra å engasjere seg i bistandsprosjekter o.l., men er det med på å
danne aktive og bevisste globale medborgere? 
   Vi kan bekrefte at Kunnskapsminister Kristin Halvorsen,
prorektor ved Univsersitetet i Oslo, Inga Bostad, rådgiver
ved Antirasistisk senter, Shoaib Sultan, og bystyrerepresentant i Oslo og ungdomspolitiker, Prableen Kaur kommer til panelsamtalen.
   Leder i NKF, Edgar
Fredriksen og leder i NF, Øyvind Brandt vil lede debatten. 
Påmeldingsfristen for seminaret var satt til 25. januar, men om du er interessert i å delta er det fortsatt mulig å melde seg på innen fredag 1. februar til internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet, Brita Phuthi: brita@folkehogskole.no.
Panelsamtalen er åpen for alle (så langt det er plass på Cafeteateret), og det trengs ikke påmelding til del 2.