Programmet for skrivekurset 28. november er klart!

Publisert/Oppdatert

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer alle skrivelystne, globalt engasjerte samfunnsaktører (ansatt i folkehøgskolen) velkommen til og skrivekurset «Fra idé til tekst» 28. november i Oslo. Programmet er nå klart,…

Ny utgave av Folkehøgskolekatalogen

Publisert/Oppdatert

Da er Folkehøgskolekatalogen for skoleåret 2014 – 2015 klar elektronisk. Det er en 116 siders katalog med magasindel, faktaopplysninger, linjeoversikt og skolesider hvor alle de 76 skolene har hver sin side.    Elever fra Rønningen folkehøgskole er årets modeller. Vi har satset på å speile folkehøgskolelivet ulike sider med dokumentarfotos.

Store forskjeller i kostøret

Publisert/Oppdatert

Av Øyvind Krabberød Det er i dag store forskjeller i kostnadene til mat ved norske folkehøgskoler. Av de 22 skolene vi har sett på, har den skolen som ligger høyest, 2,5 ganger høyere kostøre enn…

Skrivekurs for globalt engasjerte folkehøgskoleansatte

Publisert/Oppdatert

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker alle skrivelystne, globalt engasjerte samfunnsaktører (ansatt i folkehøgskolen) velkommen til skrivekurset «Fra idé til tekst» 28. november i Oslo.   Folkehøgskolen er, og ønsker å…

Markant effekt av folkehøgskoleopphold i Danmark

Publisert/Oppdatert

Fra Folkehøjskolernes forening i Danmark: Ny effektundersøgelse viser, at unge, der er faldet fra en ungdomsuddannelse, har markant bedre chance for at komme i gang igen, hvis de har været på et højskoleophold. Samlet set forøges chancerne med 17…

Forslag til statsbudsjett 2014

Publisert/Oppdatert

Regjeringen Stoltenberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Forslaget innebærer et samlet tilskudd til folkehøgskolene på kr. 743 343 000 med en generell kostnadsjustering på 3,5 prosent. Elevtallet for tilskuddsperioden er 83,3 høyere enn…

Tankesmias rapport

Publisert/Oppdatert

En tankesmie i regi av folkehøgskolen i Norge kom i 2010 med sitt sluttdokument. I smien satt Guri Hjeltnes, Kjell Terje Ringdal, Kristin Gunleiksrud og Ragnhild Lied i tillegg til folkehøgskolens egne representanter.  Les deres rapport…