Forslag til statsbudsjett 2014

Regjeringen Stoltenberg har
lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2014.

Forslaget innebærer et samlet
tilskudd til folkehøgskolene på kr. 743 343 000 med en generell
kostnadsjustering på 3,5 prosent.
Elevtallet for
tilskuddsperioden er 83,3 høyere enn i 2013.

Forutsatt kostnadsjustering
og elevtallsjustering, er våre beregninger at tilskuddet skulle vært 4,6 mill høyere
for å få full kompensasjon for den gjennomsnittlige elevtallsutviklingen fra
2013 til 2014. Vi peker også på at vi i 2013 manglet 5 millioner som
kompensasjon for elevtallsutviklingen fra 2012 til 2013.
Rådet vil ta opp skoleslagets
økonomi med Kuf-komiteen.

Folkehøgskolerådet konstanterer
også at det heller ikke for neste år er funnet midler til opprettelse av nye folkehøgskoler. 

Rådet vil ta dette opp med
KUf-komiteen.
Folkehøgskolerådet vil peke
på at det er regjeringen Solberg som skal fremme det endelige forslaget for
budsjett for 2014, sannsynligvis om noen uker.
Rådet vil arbeide for at også
elevtallsjusteringen kommer inn i det endelige forslaget.
Skriver Folkehøgskolerådet