Tankesmias rapport

En tankesmie i regi av folkehøgskolen i Norge kom i 2010 med sitt sluttdokument.
I smien satt Guri Hjeltnes, Kjell Terje Ringdal, Kristin Gunleiksrud og Ragnhild Lied

i tillegg til folkehøgskolens egne representanter.

 Les deres rapport – Danning før utdanning