Ny utgave av Folkehøgskolekatalogen

Da er Folkehøgskolekatalogen for skoleåret 2014 – 2015 klar elektronisk. Det er en 116 siders katalog med magasindel, faktaopplysninger, linjeoversikt og skolesider hvor alle de 76 skolene har hver sin side.

   Elever fra Rønningen folkehøgskole er årets modeller. Vi har satset på å speile folkehøgskolelivet ulike sider med dokumentarfotos. Det er fotograf Sveinung Uddu Ystad som har stått for bildene, han ble svært så husvarm på folkehøgskolen på Kjellsås i Oslo.

Den nye katalogen sendes bredt ut fra trykkeriet i andre uke av november.

Folkehøgskolekatalogen 2014 – 2015