Hestejenter blir tøffe toppledere

Hestejenter mestrer livet godt, er
tøffe, beslutningsdyktige og blir gode toppledere. Det viser en norsk og en
svensk undersøkelse. Fjordane er landets største folkehøgskole på hest.
Tekst: Freddy Kongsberg, foto: Fjordane Folkehøgskule
– Jo, det stemmer vel ikke så verst det. Det er et stort dyr man skal
håndtere. Man blir tøff og beslutningsdyktig av både dyret og ansvaret, smiler
Bettina Nørgaard Brenna (20) fra Kongsberg. Hun går andre året på hestelinja på
Fjordane.
Selvtillit
Undersøkelsen til psykiatriprofessor Bente Træen viser at mange jenter
saler på for et godt, striglet liv ved å tilbringe mye tid i stallen og på
hesten. De ser lyst på livet og fremtiden. Jentene har selvtillit og tro på
egne evner og ligger et hestehode foran sine jevnaldrende på flere områder.

 Sunnere
De røyker og drikker mindre og utsetter seg følgelig for mindre fare og
farlige situasjoner enn ungdom generelt. Spenningen og risikoen ved å ri,
medfører at hestejenter ikke trenger å utsette seg for annen og usunn risiko.
Jentene lærer å kjenne sin egen begrensning, noe som også beskytter mot skader
og uheldige livsvalg, tror professor Træen.
Sex
Gamle myter om at jentene nærmest har et slags erotisk forhold til
hestene, knuses i undersøkelsen, men fordi ansvaret og hobbyen er
altoppslukende, debuterer de
Mestringsevne
Undersøkelsen er tuftet på dybdeintervjuer og spørreundersøkelse av 350
aktive medlemmer i rideklubber, og Træen konkluderer med at det først og fremst
er ansvaret for å ta seg av hesten som bygger jentenes mestringsevne og
selvtillit.
Hekta etter ridetime
– For meg begynte det etter en mer eller mindre tilfeldig ridetime på
Stall K i Kongsberg for ti år siden. Siden har jeg vært fullstendig hekta på
hest. Det første året på Fjordane var en fantastisk opplevelse. Derfor måtte
det bare bli et år til her, forteller Bettina.

Hun anbefaler alle med hesteinteresse et år på Fjordane eller en annen
folkehøgskole med hest på timeplanen.

Tar veivalg på folkehøgskolen
– Jeg vet fortsatt ikke hva jeg skal utdanne meg til, og håper jeg
treffer det valget under det siste året på folkehøgskolen, sier Bettina.

Sjansene for at så skjer er gode: En undersøkelse i regi av
Folkehøgskolekontoret av et årskull studenter konkluderte med at hele 95
prosent fant ut av det under året på folkehøgskolen.

Hest gir gode ledere
Mulighetene for at Bettina ender som en toppleder, er også store, skal
man tro en svensk undersøkelse. Mange kvinnelige ledere drev med hest da de var
yngre, og studien foretatt ved Luleå tekniske universitet viser at stallmiljøet
trener kvinners lederegenskaper og påvirker deres yrkesvalg.

– Jeg er ikke i tvil om at det å drive med hest gir lære for livet og
egenskaper som er nyttig å ha med seg videre i mange sammenhenger. Men at
fremtiden ser så lys ut, visste jeg ikke, ler Bettina Nørgaard Brenna.

Nyansert
Rektor Arne Hagen mener undersøkelsene har mye for seg, men at bildet
nok er noe mer nyansert hvis man tar utgangspunkt i en folkehøgskole med hele
50 studentplasser for hesteinteresserte.

– Jeg tror nok både forutsetninger, omgivelser og det psykososiale før jentene
begynner med hest, også bør tillegges en del vekt, mener Hagen.

Midt i blinken
Uansett mener han hest som fagområde er midt i blinken for en
folkehøgskole hvor det å utvikle seg som menneske, ta ansvar og vise omsorg er
kjerneverdier.

Som vanlig er det bare jenter blant årets studenter, motivasjonen for å søke er
at de er generelt veldig hesteinteressert og ifølge rektor har 80-85 prosent
elevene drevet med hest tidligere.Artikkelen er en av flere som er produsert for en kampanje for Alle folkehøgskolene som en redaksjonell annonse.