Torstein Balle om åndsfrhet – på rektormøtet i Trondheim

Et samfunn som vil ha
åndsfrihet må respektere at man har moralsk rett til å handle etter sin
overbevisning. Åndsfrihet fordrer en mindretallsrett – og det krever en bestemt
form for demokrati, – og den fordrer tvil, hevdet Torstein Balle i sitt
foredrag.

Balle er seniorforsker og dansk grundvigianer – han er
tilknyttet Grundtvigsenteret ved Århus universitet – som også er lokalisert i
København. Han har vært med i en stor gruppe som har gått sammen om å undersøke
åndsfriheten i Danmark (sammensatt fra høyre til venstre i politikken). De har
spurt seg: Er åndsfriheten i Danmark truet?

   Det var nok noen
som etter hvert hoppet i stolen over Balles prinsipielle tenkning. – Åndsfrihet
må innebære aksept/rett for det absolutte. Åndsfrihet er ikke bare å si at
enhver er salig i sin tro. Annerledes
tenkende skal ikke bare forstås, men respekteres.
Vi skal kreve rett til å
tenke rasistisk, men vi må ha noen grenser for hvordan vi skal handle, hevdet
Balle.

   Han innrømmet at
det er mange dilemmaer og paradokser i dette, og at mennesker med absolutter må
arbeide med hvordan de skal forholde seg til åndsfrihet. – Men skal vi snakke
om åndsfrihet blir en nødt til å arbeide med å forstå den andres synspunkter.
Har åndsfriheten grenser – spurte han. Her hadde han mange
svar – de var samtidig spørsmål som dermed krever ytterligere arbeid.
– Er åndsfriheten underordnet eller overordnet politikk?
– Er demokratisk vedtatte lover åndsfrihetens grense?
 -Kan sivil ulydighet
begrunnes/legitimeres med åndsfrihet
– Skal en demokratisk stat yte tilskudd til en friskole, som
bygger på antidemokratisk ideologi?
 Dette var blant de
store dilemmaer han presenterte. Han viste til aktuelle saker fra Danmark; som
forbud mot å synge julesanger i skolen, en muslimsk kokk som måtte spise
svinekjøtt, prester som tvinges til å vie homoseksuelle, og en skole som søker
etter kristen regnskapsmedarbeider.  Konkrete
eksempler hvordan åndsfriheten utfordres i dag, 
i følge Balle.
    – Ny ateistene hevder at mennesket ikke er et
åndsvesen – kan vi da snakke om åndsfrihet? Kampen om åndsfrihet blir en kamp
om mennesket som et åndsvesen, sa Balle.
Det var et meget interessant foredrag Torstein Balle sto for
i Trondheim. Her var mange utfordrende spørsmålstillinger som det skulle vært
mer tid til å diskutere i plenum og grupper. Det finnes ikke enkle svar og
konklusjoner på dette området.
Øyvind Krabberød