Sund Folkehøgskole satser økologisk

Vi klipper fra Trønder-Avisa 13. februar

Sund folkehøgskole har som mål at 50 prosent av maten de serverer skal være økologisk. For å nå dette målet må de få med flere på lasset. Tirsdag inviterte Sund og Nær Engros til samling på folkehøgskolen.

   Personal fra storkjøkken i hele Nord-Trøndelag og leverandører av mat skulle diskutere hvordan man kan få mer økologisk mat inn i kjøkkenet.

   – I dag koster økologisk mat litt mer enn annen mat, og vi har ikke nok utvalg av varer. For at vi skal kunne spise så økologisk som mulig, hadde det vært ideelt om flere kjøkken tenker på sammen måte, forteller rektor Tore Haltli.

   Han fortsetter med å fortelle at for folkehøgskolen er det viktig å satse økologisk, fordi det er den beste muligheten for bærekraftig og miljøvennlig utvikling.

   Assisterende kjøkkensjef Tonje Okkenhaug har laget dagens lunsj, som selvsagt består av nesten bare økologiske varer.

   – Jeg er ikke i tvil om at økologisk mat er mye mer smakfull. Dessuten er det ingen sprøytemidler eller annet som kan være skadelig for helsa, forteller Okkenhaug.

   Gunnar Haugdal og Nær Engros levere varer til Sund Folkehøgskole. De er med i initiativet for å sette fokus på økologisk mat.

   – I dag er ikke mer enn én prosent av det vi levere økologisk. Kanskje kan dette møtet gjøre oss mer bevisst på hva vi spiser, sier Haugdal.