Tjuvstart lesningen av nummer 1 2013 av Folkehøgskolen. Hele 56 siser stappfullt av stoff.

Av innholdet: Folkehogskoleelever lager doumentarfilm om palestinsk ungdom og identitet, rektormøtet og veien videre, første kvinne som folkehøgskolerektor, Lars Gunnar Lingås om etikk. Åndsfrihet tema på rektormøtet i Trondheim.

Bladet sendes ut fra trykkeriet 15. februar.

Folkehøgskolen nummer 1 2013