Resolusjon fra landsmøtet i NF

Resolusjon fra Norsk
Folkehøgskolelags landsmøte
Agder folkehøgskole 20. mars 2013
Til regjeringen ved Kunnskapsdepartementet og
utenriksdepartementet
Stipendplasser for europeisk ungdom på norske folkehøgskoler

 Økonomisk tilbakegang og svært høy ungdomsarbeidsløshet er en
utfordring for den enkelte og de landene som er rammet, spesielt i Sør- og
Øst-Europa. Situasjonen fører til følelsen av meningsløshet, tap av framtidshåp
og sosial uro, som igjen utfordrer demokratiene.

   I Norge har folkehøgskolen med sin betoning av likeverdig
dialog og deltakelse vært en agent for personlig, faglig og demokratisk
dannelse i snart 150 år. I solidaritet med våre yngre europeiske medborgere
oppfordrer Landsmøtet i Norsk Folkehøgskolelag regjeringen ved Kunnskaps-departementet
og Utenriksdepartementet å etablere en stipendiatordning for et år på
folkehøgskole i Norge for europeisk ungdom, med hovedvekt på ungdom fra Sør- og
Øst-Europa.

    Ved etablering av en slik ordning vil det bli økonomisk
mulig for ungdom både å få et perspektivutvidende og meningsfullt opphold, som
vi av lang erfaring vet gir ny motivasjon og retning for fremtiden for elevene.
Samtidig vil europeisk ungdom representere en verdifull og tiltrengt
perspektivutvidelse for norske elever på våre folkehøgskoler.

   Avvikling av Minnefondet av 8. mai 1970, innstramming av
adgangen for utenlandske ungdommer til å gå på folkehøgskole i Norge fra en
rekke land i verden, og det høye kostnadsnivået i Norge har ført til at andelen
utenlandske elever nesten er utradert i norsk folkehøgskole. Det er derfor rom
for å bidra til å hjelpe våre europeiske venner gjennom en stipendiatordning
for deltakelse på norsk folkehøgskole for eksempel finansiert av midler Norge
er bundet av EØS-avtalen til å anvende i (deler av) Europa. 
   Landsmøtet peker på henvendelse
gjort av Folkehøgskolerådet om dette til Kunnskapsdepartementet, og hvor vi
opplevde at forslaget umiddelbart ble godt tatt i mot, når vi oppfordrer til
møte mellom regjeringen ved Kunnskapsdepartementet og eller Utenriksdepartementet
og Folkehøgskolerådet for å drøfte ideen og mulighetene for å få etablert en
slik stipendiatordning. 
Landsmøtet i Norsk Folkehøgskolelag
Agder folkehøgskole, 20. mars 2013