Skoler lærer av Hadeland

En undersøkelse ved landets folkehøgskoler viser at maten er det elevene er minst fornøyd med. Det har Hadeland folkehøgskole gjort noe med.