Seniorcamp

Sogndal folkehøgskule har no fått ideen om det dei kallar Seniorcamp ned på papiret og
prøver lukka i konkurransen der Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane og NRK
Sogn og Fjordane deler ut 100.000 kroner til den beste kulturidéen.

Anne Lise Brandhaug, May Evy Bakken og Finn Loftesnes
står bake ideen «seniorcamp»
Og ideen
deira fall i smak hos juryen som har plukka Seniorcamp ut som ein av ti
finalistar.