Folkehøgskolene besøker politiske ungdomsorganisasjoner

Denne sommeren vil Informasjonskontoret besøke ni sommercamper der ungdom er samlet for engasjement og politisk arbeid.

    Først ut er AUF 5. juli – den samme dagen som statsminister Jens Stoltenberg kommer til Tyrifjorden.

   Både AUF, Sosialistisk ungdom og Rød ungdom har valgt Gulsrud leirsted i Buskerud for sine sommerleire. Folkehøgskolen er partipolitisk uavhengig og drar til Hove i Arendal for å holde hilsningstaler og stå på stand også hos Unge Høyre, Unge Venstre og Senterungdommen. Kun FrpU ville ikke ha besøk. I tillegg til de partipolitiske ungdomsorganisasjonene er vi invitert til Natur og Ungdom i Lofoten, Europeisk ungdom og Ungdom mot narkotika.

Tone Minerva Grenness