Nytt nummer av Folkehøgskolen

  •    Vi var på konferansen – Dannelse, fra tanke til handling.
  •    Møt lederen i Folkehøgskoleforbundet, Øyvind Brandt, i portrettet.
  •    Nytt liv i Vårkonferansen i Kungälv.
  • Endelig anmelder vi Norsk Sangbok – 3. utgave.
  • 44 siders magasin.