Ungdom vil ha døgnåpen nettveiledning


Ny rapport viser at ungdom ønsker at
veiledningen skal foregå på nett og være mer tilgjengelig enn i skoletiden.
Samfunnet sparer mye på at unge velger riktig utdanning.
   – Tilgang på lett
tilgjengelige nettveiledningstjenester gjør elevene bedre rustet i å ta riktige
utdanningsvalg, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i
utdanningen.

   Trygge og riktige
valg er en av flere tiltak som kan være med på å forebygge frafall, viser
evalueringen av prosjektet Nettveiledning. Evalueringen er utført av IPSOS MMI
på vegne av Senter for IKT i utdanningen og Troms fylkeskommune.
   Fra 28. januar til
15. april kunne ungdom kontakte rådgivere på nettjenesten utdanning.no, der de kunne stille spørsmål om
utdanning og karriere. Syv rådgivere fra videregående skole, karrieresenter,
NAV og universitet svarte på spørsmål, også på kveldstid og i helger

   – Dette er et
spennende prøveprosjekt som har blitt godt mottatt av elevene som har deltatt.
God karriereveiledning er viktig for å redusere feilvalg. Elevene skal ha
tilgang til god utdannings- og yrkesrådgivning der de er, og veiledning på
nettet kan være et godt supplement til dette, sier kunnskapsminister Kristin
Halvorsen.

 Sparer mye på at
unge velger riktig utdanning

Tall fra tidligere rapport fra Senter for Økonomisk forskning (2009) viser at
feilvalg og frafall i videregående skole koster samfunnet 900.000 kroner årlig
per elev. Årsakene til at elever faller fra er erfaringsmessig svært
sammensatt. Nettveiledning kan være et av flere viktige tiltak som kan gi
elevene bedre grunnlag for å ta gode utdanningsvalg . Evalueringen fra IPSOS
MMI konkluderer med at det er et stort behov for karriereveiledning på nett.
   – Jeg følte meg
mer komfortabel når jeg kunne oppsøke veiledning hjemmefra, sier en av
ungdommene som fikk nettveiledning via utdanning.no.
Hun følte trygghet ved å kunne bruke nettet spontant når det passet henne i
stedet for å gå glipp av skoletimer.
   Opinion Perduco
sin kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg 2013 viser at internett er
den viktigste kanalen for unge mellom 15-25 år, og halvparten av disse sier det
er sannsynlig de vil bruke karriereveiledning på nett.


Resultater
fra evalueringen:
 • Mange foretrekker nettveiledning fremfor
  personlig kontakt med rådgiver.

 • Flere mener at det å chatte gjorde at de
  reflekterte mer rundt utdannings- og yrkesvalg.
 • Veiledning på nett senker terskelen for å
  ta kontakt.
 • Chat reduserer maktforhold mellom bruker
  og rådgiver, og brukere tør å stille spørsmål de ellers ikke ville stilt.
 • 8 av 10 er fornøyd med tilbudet, og synes
  de fikk gode råd og svar på spørsmål.

 • 9 av 10 ville anbefale nettveiledning til
  andre.
 • Nettveiledning reduserer geografiske
  forskjeller og gir alle tilgang på samme informasjon uavhengig av hvor de
  bor i landet.
Mer informasjon:
Fakta om Senter for IKT i
utdanningen
Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til
økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for
barn i barnehagene, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og
barnehagelærerutdanningen.
Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er
underlagt Kunnskapsdepartementet.

IKT i utdanningen