Dagsavisen har et stort oppslag om ungdom som føler presset om suksess.
Ungdom er mer materialistiske enn noen gang, ifølge TNS Gallup. De er 
alvorlige
og jobber hardt, slik at de kan få 
riktig jobb og høy inntekt.

   – Det er nok viktigere å være vellykket og ha god
utdanning enn tidligere. Noen dømmer deg nok litt ut fra hvilken utdanning du
tar, kanskje mer enn før, sier Opland.
   Noe som har vist seg i Kløvstads undersøkelser, er at
én av årsakene til at færre velger seg et år på folkehøyskole er at de er
opptatt av å bli ferdige med studiene og komme seg ut i jobb så fort som mulig.
Da har de ikke tid til «å finne seg sjæl» på en folkehøyskole. Stark og Opland
tror absolutt at Kløvstad og TNS Gallup er inne på noe.
TNS Gallup gjør i disse dager en stor undersøkelse for folkehøgskolene i Norge for å se på undoms preferanser. Hvilke holdninger har de til folkehøgskole som skoleslag – er det et relevant valg, og hvilke fordommer ligger der mot å ta et folkehøgskoleår.