Et sommermøte med Erna Solberg

 

Folkehøgskolerektorene i Hordaland fikk et konstruktivt
møte med Høyreleder Erna Solberg i sommermåneden juli.
 
Fem av rektorene og leder i Folkehøgskolerådet møtte henne på
Hotel Norge i Bergen fredag 5.juli til en
god samtale folkehøgskolene i Norge. Det var Lasse Sandberg, rektor på
Voss fhs, som ønsket velkommen og ledet møtet.
    Hun ble utfordret på
hva hun og Høyre  som et potensielt ledende
regjeringsparti ser på folkehøgskolene og rammebetingelsene.

   Solberg var engasjert og viste god kunnskap om skoleslaget. Hun
la vekt på at folkehøgskolene må bevare sin egenart, og selv må ta vare på den.
«politikerne skal ikke blande seg for mye inn i et fritt skoleslag».  Ikke minst når skoleslaget utfordres til å
gjøre sin del  i frafallproblematikken i
videregående skole. Hun fikk kunnskap om fra rektorene at vi allerede har en
stor del av denne gruppen på skolene.
  Erna Solberg understreket at folkehøgskolene må ha forutsigbarhet i
rammevilkårene, og årlig justeringer for kostnadsutvikling og justeringer i
elevtallet. Høyre har sammen med de fleste partiene (minus FrP)tatt dette inn i
sine partiprogrammer. Høyre sier at man skal «sikre et bredt folkehøgskoletilbud».
Etterslep
Rektorene gjorde henne også oppmerksom på at det har utviklet
seg et stort etterslep i tilskudddet fra 1990-tallet.  Samtalen dreide seg også muligheten for
oppstart av nye folkehøgskoler. Syv gode søknader ligger på vent. En skole har
ventet i over 10 år. Dette stilte hun seg undrende til, hvorfor denne
regjeringen har sagt nei til opprettelse av nye skoler. Hun kom med et lite
stikk til Ap, med kommentaren;»de er jo egentlig imot privatskoler».
    Vi satt igjen med et godt inntrykk, og takknemlig for at en
travel politiker satte av en god time i sommermåneden for å snakke om
folkehøgskolene, deres rammevilkår og framtiden. Det gjorde inntrykk, og lover
godt hvis Høyre skulle bli en valgvinner til høsten.
Edgar Fredriksen