Grundtvigs samlede på nett

Nå er alle Grundtvigs tekster tilgjengelige på nett. I norsk folkehøgskole snakker vi om Grundtvig som en av de viktigste pedagogiske inspirasjonskildene våre.


Hans tanker om folkelighet, det levende ordet og vekselvirkning som pedagogisk ideal har påvirket pedagogikken i mange norske folkehøgskoler.


Nå finnes hans samlede verker tilgjengelig i en gratis, digitale utgave på www.grundtvigsværker.dk .Digitalisering av Grundtvigs tekster

grundtvigsværker.dk er et godt nettsted. Der finner du en søkbar, tekstkritisk og kommentert utgave av alle bøkene Grundtvig skrev.


De mest hardbarkede kan lese faksimiler av bøkene, men for de fleste av oss er nok den digitaliserte teksten (med ordforklaringer) å foretrekke.


Det er Grundtvigsenteret ved Århus Universitet som er ansvarlig for siden. Der forsker de på særskilt tre områder ved Grundsvigs virke

  1. Teologi og kirke
  2. Demokrati og folkelighet
  3. Pedagogikk og folkeopplysning


Innledninger til alle verk

Det er ikke alltid like lett å forstå gamle tekster. Derfor er det viktig at tekstene får gode innledninger. 

I den digitale utgaven av tekstene får vi korte, gode og lettleste innledninger som både tar for seg selve verket, tiden de ble gitt ut i og litt om mottagelsen de fikk. 


Dette hjelper oss til å sette verkene inn i en historisk sammnheng og letter forståelsen.To forslag til sommerlektyre

Sommeren er tid for lesning. Kanskje det blir Grundtvig på stranden i år?


Her er to gode folkehøgskoleklassikere for lesehestene:

Vil du ikke bruke sommeren på å lese gamle bøker sier du? 

Da kan du se en kort video i stedet…