Nedgang

Tallene for opptatte elever til frilynte folkehøgskoler pr 1. juli viser en nedgang på åtte prosent i forhold til fjorårtets tall. Bak tallene ser vi en stor variasjon.
 
   Av de 45 skolene går 15 fram og 29 tilbake. Mens den skolen som går mest fram har + 55 prosent, går en skole tilbake hele 49 prosent. Det er spesielt at hele 20 skoler går tilbake mer enn 20 %. Vi må likevel minne om at antall opptatte studenter ligger høyt i forhold til tallene for bare få år tilbake.

   Det er helt klart at konkurransen fra høgskoler og universiteter har blitt mye sterkere de siste årene. Resultatet av samordna opptak sendes ut i morgen 20. juli, da kjøres det i gang en stor sommerkampanje for å prøve å hanke inn de som ikke kommer inn på førsteønsket sitt. Håpet er at tallene blir mye penere når skoleåret ved folkehøgskolene er i gang i august.