Internasjonalt Utvalgs jubileumshefte

I
år er det hele 30 år siden Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ble
opprettet som et utvalg under Folkehøgskolerådet. Dette vil IU selvsagt markere
og det har vi gjort ved å lage jubileumsheftet Folkehøgskolenes
internasjonale engasjement
. I heftet kan man lese om noe av det IU har gjort de
siste årene, samt mange eksempler på og refleksjoner rundt det mangfoldet av internasjonalt engasjement som finnes i folkehøgskolen i dag.


IU
vil rette en stor takk til alle bidragsyterne i heftet, og til kolleger og
andre som har bistått med konstruktive innspill og tilbakemeldinger.

Vi
håper at jubileumsheftet kan være med å inspirere til videre internasjonalt
engasjement i folkehøgskolen, og IU håper å fortsette å være en ressurs for
folkehøgskolene i tiden fremover!

Alle folkehøgskolene i Norge skal ha mottatt to eksemplarer av heftet. For bestilling av flere eksemplarer, kontakt: brita@folkehogskole.no. Pris pr. hefte kr. 60,- + porto.