En lærers glede

«En forutsetning for
min arbeidsglede er pedagogisk frihet. Frihet til å forme undervisningen med
all den faglighet, entusiasme og oppfinnsomhet vi besitter.»

John Steinbeck sa
en gang: «En god lærer er en stor kunstner. Å undervise kan endog være den
viktigste av alle kunstarter, siden mediet er det menneskelige sinn og den
menneskelige ånd.» Hvis det er et fnugg av sannhet i dette, da må kunstnerens
frihet også gjelde for læreren. Ikke en frihet fra, men frihet til. Ikke frihet
til å bestemme hva vi skal undervise om, men hvordan. Det som er rett å gjøre
for én lærer, kan være galt for en annen. Det som fungerer i én klasse, kan
mislykkes i en annen.»
Thor Bjarne Bore anbefaler også på Facebook