Spesialstyrke skal øke folkehøgskolens kompetanse på sosiale medier

Sosiale medier er mer enn en trussel mot den gode samtale, eller et redskap til markedsføring av folkehøgskolen. Det er et fenomen som i stor grad har forandret hverdagen for alle som arbeider og er elever på norske folkehøgskoler. Men hvordan få has på dette ti år gamle dyret som vi ikke helt har visst hvordan vi skal forholde oss til på skolene våre. Vi har ofte søkt ekstern kompetanse for å forstå dette fenomenet,  men nå vil NKF og FHF bygge opp intern kompetanse på dette området, og har etablert en spesialstyrke som skal inn i kampen om de sosiale mediene. Mandatet er tredelt:

• Reflektere over betydningen av sosiale medier for folkehøgskolen
• Å samle inn undervisningsopplegg og eksempler på bruk av sosiale medier
• Å utvikle en modulær fagplan i et fellesfag om sosiale medier

Prosjektet skal munne ut i en e-bok som skal være klar til folkehøgskolenes etterarbeidsuker i mai 2014, og er ment å være en ressurs for skoler som ønsker å jobbe spesielt med dette temaet.

Folkehøgskolens nye spesialstyrke eller kompetansegruppe, som har fått i oppdrag bygge opp kompetanse internt i folkehøgskolen rundt sosiale medier.  Fra venstre Lars Håberg (Sunnfjord FHS), Geir Ertzgaard, (Solborg FHS)  Eivind Høymyr (Elverum FHS), Sture Vareide (Rønningen FHS) og Tor Hafoss (Hadeland FHS). Henrik Grydeland (Solborg FHS) var ikke til stede. Foto: Brita Phuti

De som er interessert i å høre mer om dette, eller gjerne bidra med innspill, kan ta kontakt med prosjektledere Geir Ertzgaard