Synlige skritt mot synlige mål

Ny inspirasjon, nye
pedagogiske verktøy og ideer, og ønsker om mer samarbeid mellom folkehøgskoler
for utdanning for bærekraftig utvikling var noen av resultatene da et utvalg
folkehøgskoleansatte og elever møttes hos Stiftelsen Idébanken 30. oktober.
Vidar Skagen og Kristian Rolland (elev), Rønningen folkehøgskole
Dette var det andre av to seminarer om utdanning for
bærekraftig utvikling i folkehøgskolen, arrangert av Internasjonalt Utvalg for
folkehøgskolen, i samarbeid med Stiftelsen Idébanken. I fjor sommer møttes
representanter fra Ringerike, Rønningen, Holtekilen, Skjeberg og
Arbeiderbevegelsens folkehøgskole for å kartlegge skolenes bærekraftige
engasjement, og samtidig får ny inspirasjon og ideer til å fortsette arbeidet.
I oktober møttes de samme skolene, bortsett fra sistnevnte, for å dele
erfaringer fra siden sist de møttes, og få  inspirasjon og verktøy til å
fortsette å jobbe med grønn dannelse på skolene. På dette seminaret var vi også
så heldige å ha med noen elever, slik at også elevperspektivet ble inkludert.

Elevengasjement
Folkehøgskolene som deltok har et ønske om å få mer og bedre
fokus på grønn dannelse på sine skoler, og jobber på ulike måter for å nå disse
målene. En felles erfaring er at det er avgjørende å få med ledelsen for å få
satt arbeidet i fokus og i system. Ellers er det viktig med både ansatte og
elever som engasjerer seg særlig i arbeidet, og er med som pådrivere. Vi ble
alle inspirert av elev Elida Berentsen på Skjeberg folkehøgskole, som fortalte
om facebook-gruppa på miljø og bærekraft, som nylig var blitt startet av en
medelev på skolen. Flere elever på Skjeberg folkehøgskole har blitt medlem i
gruppa, og første fysiske møte i gruppa skulle finne sted på kvelden etter
seminaret. Dette var en gruppe som var initiert av elevene selv, uten noen
oppfordring fra ansatte på skolen. Kanskje kan Skjebergs elever være med å
inspirere elever på andre folkehøgskoler?

Mauricio Deliz fra Change the World
Gode eksempler
I tillegg til ny inspirasjon og kunnskap fra Mauricio Deliz
i organisasjonen Change the world, fikk deltakerne nye pedagogiske verktøy (se
ressursbank på www.folkehogskole.no/iu),
og gode eksempler på konkrete tiltak ble utvekslet. Et forslag var å arrangere
en miljødag hvor folkehøgskoleansatte- og elever besøker en annen
folkehøgskole. Tema for dagen er bærekraftig utvikling og så kan man blant
annet arrangere en vennskapelig konkurranse mellom skolene for økt motivasjon.
Mauricio tipset om at man kan arrangere «Green Drinks» hvor tema for
kveldskafeen er bærekraftig utvikling, kanskje med en gjesteforeleser og quiz?
Skoler kan arrangere utvidet byttedag hvor man også reparerer ting, og kanskje
selger ting til inntekt for et solidaritetsprosjekt? I tillegg kan skoler
arrangere lavforbruksuke og fagdag for ansatte for å sette av tid til å få
bærekraftfokus inn i årsplaner, fagplaner, kjøkkenet, renhold, økonomi – med
andre ord; inkludert i alle områder av folkehøgskolens drift, og ikke som et
tilleggstema eller enkelt dagstema.
Ny inspirasjon og
åpne dører
Selv om forskning i dag tydelig viser at vi må gjøre
drastiske endringer for å redusere klimagassutslippene, så er det likevel
vanskelig å endre folks vaner og gjennomføre politiske endringer. Ett av målene
med seminaret var å inspirere folkehøgskolene til å gå foran som gode
eksempler, som tar klimautfordringene, verdens urettferdighet og skjev
fordeling på alvor – både gjennom holdninger og handlinger. Deltakerne ga uttrykk
for at seminaret bidrog med ny inspirasjon og ny bestemmelse – dette er en
viktig sak! Som Vidar Skagen på Rønningen folkehøgskole sa: «Jeg kom til
seminaret med håp om at dører ville åpnes, og det har de gjort. Jeg har fått
nye ideer og vi fortsetter arbeidet!» Deltakerne opplevde det også som en
styrke å komme sammen og knytte kontakter for å kunne dra lasset sammen. Og det
er mye man kan gjøre som skole – ikke minst å inspirere andre!
Elida Berentsen (elev) og Tore Bjerketvedt fra Skjeberg folkehøgskole i samtale med Karine Risnes ved Ringerike folkehøgskole om ideer til bærekraftige tiltak på skolene. Pedagogisk verktøy: «Bulls eye».