Til kamp mot stereotypiske innsamlingsvideoer

Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) har nylig startet en kampanje for å fokusere på sterotypiene og de unyanserte framstillingene mange innsamlingsvideoer formidler. SAIH, som ble kjent for musikkvideoen «Africa for Norway» med radiator-innsamling, har i forbindelse med kampanjen laget en ny parodi-video om hvordan redde Afrika. Her er det mye aktuelt stoff folkehøgskoler kan ta tak i.
– Mange innsamlingsvideoer tildekker de reelle årsakene til
fattigdom ved bare å fokusere på enkeltpersoners nød, sier Anja Bakken Riise,
leder i SAIH.
SAIH vil i år for første gang dele ut to priser til
innsamlingsvideoer, henholdsvis årets mest skadelige og årets mest kreative
video. De nominerte er plukket ut av en internasjonal fagjury, mens vinneren
vil bli kåret gjennom en nett-avstemning (se www.rustyradiator.com)

Prisen vil bli delt ut på en seremoni med rød løper og
konfetti i starten av desember. SAIH vil også dele ut en pris til den mest
kreative innsamlingsvideoden, for å vise at det er mulig å unngå stereotypiene.

Stereotypier og unyansert framstilling
– De klisjefylte videoene går på bekostning av verdigheten
til enkeltmennesker fremstilt i videoene, og fører til at mange som ser på blir
apatiske til det som skjer ute i verden. Det massive omfanget av denne typen
reklame, sammen med en snever mediedekning, gir et unyansert bilde av fattige
land. Dermed får vi en dårlig debatt om hva som bør gjøres. Mange afrikanske
akademikere og intellektuelle mener også den unyanserte framstillingen av
kontinentet ødelegger for handelsmuligheter og turisme. Vi er selvfølgelig ikke
motstandere av bistand, men kun å samle inn penger er ikke tilstrekkelig for å
bekjempe fattigdom, sier Anja Bakken Riise i SAIH.
– Vi ønsker å fremme mer kreativitet og nyskaping i
kommunikasjonen til organisasjonene, fordi vi tror det vil bidra til mer
oppmerksomhet, kunnskap og engasjement blant folk flest, legger hun til.

Parodi på innsamlingsvideo

Sammen med nominasjonene lanserer SAIH også en ny kortfilm:
«Let’s Save Africa! –gone wrong» som er en parodi på de tradisjonelle
innsamlingsvideoene, og viser frem noen av de mest typiske stereotypiene:
De to prisene har fått navnet The Golden Radiator Award og
The Rusty Radiator Award. Navnene er hentet fra en satirisk musikkvideo som
SAIH produserte i 2012 med tittelen «Radi-Aid: Africa for Norway». Videoen er
en parodi på «We are the world» og «Do they knoy it’s christmas», og fikk over
to millioner hits på YouTube. 

Les mer om prosjektet, juryen og avstemningen her: